התקשור נערך טלפונית, מבחינת ליאת אין הבדל בין תקשור טלפוני לתקשור פנים אל פנים.

 

תקשור טלפוני

֎ תקשור טלפוני ממוקד בן 20 דקות - עלותו 250 ש"ח (ניתן לתאם החל מהמפגש השני ואילך) ֎ תקשור טלפוני בן 40 דקות - עלותו 450 ש"ח לייעוץ ֎ תקשור טלפוני מעמיק בן 60 דקות - עלותו 650 ש"ח לייעוץ